Een huis is pas solide wanneer het fundament stevig is. De scan onderscheidt 2 niveaus, met name de organisatie en de medewerkers. We zoomen in eerste instantie in op het beleid, haar communicatie en de rol van de leidinggevenden. Deze elementen zien we als een belangrijke basis voor de structuren die rechtsreeks invloed hebben op de medewerkers, met name werving en selectie, onthaal, gesprekken voeren, opleiding en ontwikkeling en tot slot werkbaar werk.

Geef voor elke stelling aan in hoeverre ze van toepassing is op de organisatie waar je werkt.
Van rood – ‘Helemaal niet mee eens’
tot groen - ‘Helemaal mee eens'.
Indien je niet op de hoogte bent, dan kies je voor de optie ‘Niet van toepassing’.

Welkom op de inclusiescan

Is er veel verscheidenheid onder medewerkers en hoe wordt hiermee omgegaan, door de organisatie en door medewerkers? Met deze scan ga je na of je organisatie op alle terreinen van het (medewerkers)beleid inclusief is. Voelen medewerkers zich goed in je organisatie, ongeacht hun origine, religie, gender, mogelijke handicap of seksuele voorkeur? Met de inclusiescan krijg je stellingen voorgelegd per HR-domein. Je antwoorden leiden tot een rapport met sterktes en werkpunten. Daaraan worden automatisch tips gekoppeld. Je kunt meteen aan de slag. Deze checklist bevat ongeveer 90 vragen en neemt een 15-tal minuten in beslag. Aan het einde van de checklist krijg je een rapport met je scores per domein en tips op maat.